Tylko w CPR PRZYSTAŃ prowadzimy mediacje transgraniczne.
Prowadzimy mediacje w sprawach międzynarodowych i międzykulturowych, dla par dwunarodowościowych lub zamieszkujących w dwóch różnych krajach. W naszej praktyce kierujemy się wrażliwością wobec kwestii międzykulturowych, szacunkiem dla różnorodności
i gotowością poszukiwania bogactwa w sytuacji odmienności.