Mediacje zawsze prowadzi dwóch mediatorów.
Zapewniamy naszym klientom najwyższe standardy pracy, poufność, bezstronność oraz bezpieczeństwo. Dbamy o to, aby każda ze stron mogła się swobodnie wypowiedzieć i była wysłuchana, mediacje zawsze prowadzi dwóch mediatorów, kobieta oraz mężczyzna.