Półpiętro – warsztat dla rodziców nastolatków
Jeśli jesteś rodzicem nastolatka i chcesz lepiej poznać, zrozumieć własne dziecko. Może pojawiły się problemy wychowawcze, nie wiesz lub nie rozumiesz co się dzieje.
Zapraszamy Cię na warsztat, którego głównym celem będzie zrozumienie świata nastolatków, zrozumiesz, jak rozmawiać i słuchać swojego dziecka, które dojrzewa. Warsztaty będą okazją do: lepszego poznania okresu dojrzewania, przyjrzeniu się potrzebom nastolatków
Zajęcia mają charakter warsztatowy, nabyte umiejętności wspólnie i aktywnie wdrażamy w życie!

Termin: 19.04.2018. godzina 17:00
Koszt: 100 zł/ osoba

Prowadząca: Krystyna Waszkowska-Wójcik – Neuropsycholog, psychoterapeutka, dyplomowany superwizor IIPG, wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ukończyła szkolenie w psychoterapii Gestalt oraz psychoterapii psychodynamicznej (CM UJ) i arteterapii. Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG), European Association for Psychotherapy (EAP) i Polskiej Federacji Psychoterapii. W pracy psychoterapeutycznej integruje Terapię Gestalt z technikami arteterapeutycznymi i „body therapy”. Poprzez uświadomienie i doświadczanie w relacji pracuje nad zmianą, której pacjent potrzebuje. Od kilku lat rozwija i propaguje psychoterapię Gestalt w pracy z dziećmi i młodzieżą, w modelu V.S.Oaklander. Prowadzi superwizję dla psychoterapeutów, pedagogów, wychowawców