Mediacje zawsze prowadzi dwóch mediatorów.
Zapewniamy naszym klientom najwyższe standardy pracy, poufność, bezstronność oraz bezpieczeństwo. Dbamy o to, aby każda ze stron mogła się swobodnie wypowiedzieć i była wysłuchana, mediacje zawsze prowadzi dwóch mediatorów, kobieta oraz mężczyzna.

Tylko w CPR PRZYSTAŃ prowadzimy mediacje transgraniczne.
Prowadzimy mediacje w sprawach międzynarodowych i międzykulturowych, dla par dwunarodowościowych lub zamieszkujących w dwóch różnych krajach. W naszej praktyce kierujemy się wrażliwością wobec kwestii międzykulturowych, szacunkiem dla różnorodności
i gotowością poszukiwania bogactwa w sytuacji odmienności.

Zapraszamy na mediacje krótkoterminowe
Na mediacje zapraszamy pary, które z rożnych względów dysponują krótkim czasem, zapraszamy na spotkania w jednym długim bloku kilkugodzinnym, zachowując najwyższą jakość oferowanych usług.