Oferta

Witamy w Centrum Pomocy Rodzinie PRZYSTAŃ, miejscu stworzonym, by pomagać każdemu, kto potrzebuje wsparcia w rozwiązaniu problemów oraz odnalezieniu spokoju, w trudnych sytuacjach i doświadczeniach, jakie niesie ze sobą życie. Wraz z zespołem wykwalifikowanych specjalistów, kierujemy do Państwa bogatą ofertę pomocy, jak również warsztatów oraz szkoleń skierowanych zarówno do specjalistów, jak i grona osób zainteresowanych własnym rozwojem.

Mediacje rodzinne skierowane są do członków rodzin. Mogą one przebiegać pomiędzy małżonkami, rodzicami a dziećmi, rodzeństwem, którzy napotykają na swojej wspólnej drodze spory i konflikty, z którymi nie potrafią sami się uporać. W mediacji każda ze stron ma możliwość wyrażenia swoich obaw, potrzeb i oczekiwań oraz wspólnej pracy nad znalezieniem rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich.Uczestnicy mediacji mogą swobodnie poruszać się po wszelkich problematycznych kwestiach, poszukując dla nich rozwiązań w odpowiednim dla siebie tempie i czasie.Jako procedura poufna, mediacja pomaga w zachowaniu – na ile to możliwe – prywatności sporu, pozwala na uniknięcie publicznego roztrząsania kwestii osobistych, intymnych, etc. Mediacja to spotkanie, podczas którego zwaśnione Strony szukają rozwiązań dla swoich problemów z pomocą niezależnych Mediatorów w oparciu o następujące zasady:

Akceptowalność. Każda ze stron mediacji akceptuje jej zasady oraz przebieg.
Bezstronność. Mediator szanuje każdą ze Stron konfliktu, dla niego zdanie każdego uczestnika mediacji jest równie ważne. Mediator nie zna żadnej ze Stron konfliktu.
Dobrowolność. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że każdy i na każdym etapie postępowania może z niej zrezygnować, jeśli nie widzi szans na porozumienie.
Neutralność. Mediator nie ma żadnych dodatkowych korzyści z zawarcia lub braku ugody, nie ocenia stron i nie sugeruje rozwiązań.
Poufność. Postępowanie mediacyjne jest objęte poufnością. Samo podjęcie mediacji, jej przebieg i efekty są zachowane w tajemnicy.

Mediacje partnerskie skierowane są do partnerów, konkubentów, którzy napotykają na swojej wspólnej drodze spory i konflikty, z którymi nie potrafią sami się uporać. W mediacji każda ze stron ma możliwość wyrażenia swoich obaw, potrzeb i oczekiwań oraz wspólnej pracy nad znalezieniem rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich.Uczestnicy mediacji mogą swobodnie poruszać się po wszelkich problematycznych kwestiach, poszukując dla nich rozwiązań w odpowiednim dla siebie tempie i czasie.Jako procedura poufna, mediacja pomaga w zachowaniu – na ile to możliwe – prywatności sporu, pozwala na uniknięcie publicznego roztrząsania kwestii osobistych, intymnych, etc. Mediacja to spotkanie, podczas którego zwaśnione Strony szukają rozwiązań dla swoich problemów z pomocą niezależnych Mediatorów w oparciu o następujące zasady:


Akceptowalność. Każda ze stron mediacji akceptuje jej zasady oraz przebieg.
Bezstronność. Mediator szanuje każdą ze Stron konfliktu, dla niego zdanie każdego uczestnika mediacji jest równie ważne. Mediator nie zna żadnej ze Stron konfliktu.
Dobrowolność. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że każdy i na każdym etapie postępowania może z niej zrezygnować, jeśli nie widzi szans na porozumienie.
Neutralność. Mediator nie ma żadnych dodatkowych korzyści z zawarcia lub braku ugody, nie ocenia stron i nie sugeruje rozwiązań.
Poufność. Postępowanie mediacyjne jest objęte poufnością. Samo podjęcie mediacji, jej przebieg i efekty są zachowane w tajemnicy.

Mediacje rozwodowe skierowane są do małżonków, którzy zdecydowali się na rozstanie i potrzebują pomocy w uregulowaniu wspólnych kwestii, jakie je łączą.W mediacji każda ze stron ma możliwość wyrażenia swoich obaw, potrzeb i oczekiwań oraz wspólnej pracy nad znalezieniem rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich.Uczestnicy mediacji mogą swobodnie poruszać się po wszelkich problematycznych kwestiach, poszukując dla nich rozwiązań w odpowiednim dla siebie tempie i czasie.Jako procedura poufna, mediacja pomaga w zachowaniu – na ile to możliwe – prywatności sporu, pozwala na uniknięcie publicznego roztrząsania kwestii osobistych, intymnych, etc. Mediacja jest bardziej przyjazna dla stron niż tradycyjna procedura sądowa, pozostając skuteczną i efektywną. Nie jest przy tym tak stresująca jak proces sądowy ze względu na mniej sformalizowaną atmosferę i możliwość nawiązania dialogu we własnej sprawie. Ustalenia zawarte podczas mediacji są respektowane w sądzie podczas rozwodu i wchodzą one w życie za zgodą stron.
Podczas mediacji rozwodowych strony mogą ustalić kwestie związane z: planem wychowawczo-opiekuńczym względem małoletnich dzieci, podziałem majątku, pamiątek, ponoszeniem wydatków finansowych itp.
Mediacja rozwodowa odbywa się w oparciu o następujące zasady:

Akceptowalność. Każda ze stron mediacji akceptuje jej zasady oraz przebieg.
Bezstronność. Mediator szanuje każdą ze Stron konfliktu, dla niego zdanie każdego uczestnika mediacji jest równie ważne. Mediator nie zna żadnej ze Stron konfliktu.
Dobrowolność. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że każdy i na każdym etapie postępowania może z niej zrezygnować, jeśli nie widzi szans na porozumienie.
Neutralność. Mediator nie ma żadnych dodatkowych korzyści z zawarcia lub braku ugody, nie ocenia stron i nie sugeruje rozwiązań.
Poufność. Postępowanie mediacyjne jest objęte poufnością. Samo podjęcie mediacji, jej przebieg i efekty są zachowane w tajemnicy.

Konsultacja rodzinna jest spotkaniem specjalisty np. terapeuty lub zespołu terapeutycznego ze wszystkimi, którzy w danym momencie są zaangażowani w rodzinny problem. Spotkanie służy rozważeniu decyzji o wyborze sposobu i formy pomocy. Uczestnicy spotkania podczas rozmowy próbują określić źródła dyskomfortu i zdefiniować oczekiwania oraz formy zmiany. Konsultacja rodzinna może dotyczyć problemów w związku, problemów wychowawczych, problemów w relacjach z bliskimi, potrzeby określenia własnych potrzeb oraz oczekiwań wobec przyszłości.

Poradnictwo zajmuje się przede wszystkim aktualnymi problemami klienta w jego funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym, czyli z tym, co dzieje się na styku jego świata wewnętrznego z otaczającą go rzeczywistością. W sposób szczególny poradnictwo uwzględnia trudne, zaskakujące sytuacje w życiu klienta, które mogą powodować uczucie niepokoju, zagubienia czy rozbicia. Poradnictwo to także udzielenie wsparcia, praca nad motywacją (np. do terapii, diagnostyki, leczenia w ośrodku specjalistycznym, mediacji, grupy wsparcia itp.).

Pomoc psychoterapeutyczna ma na celu wzrost i rozwój ludzkiej dojrzałości poprzez uczenie się na własnym doświadczeniu, wzmocnienie doświadczeń pozytywnych, odnalezienie nowych sposobów adaptacji w strukturze osobowości. Formą pracy psychoterapeutycznej jest dialog, który coraz głębiej dotyka podświadomości i tego, co w niej zakodowane i wyparte. W Centrum Pomocy Rodzinie prowadzimy psychoterapię indywidualną - krótko i długoterminową, psychoterapię grupową i małżeńską. Biorąc pod uwagę konkretne problemy, z którymi przychodzi do nas dana osoba, które są omawiane z nią w trakcie konsultacji, proponujemy odpowiedni rodzaj psychoterapii.

Psychoterapia małżeńska i partnerska jest formą psychoterapii, w której małżonkowie/ partnerzy uczestniczą razem, aby pracować nad odbudowaniem lub zbudowaniem od nowa dobrej, bezpiecznej, zdrowej i satysfakcjonującej relacji. Zapraszamy małżeństwa/ pary, które odczuwają kryzys ich relacji. Psychoterapia pomaga małżonkom/ partnerom lepiej zrozumieć siebie nawzajem, pokonać trudności w komunikacji, trudności w podejmowaniu decyzji, postawić granice w związku oraz granice w relacjach z rodzinami pochodzenia, innymi ludźmi, poradzić sobie z poczuciem bezsilności, wypalenia, rozpadu, doświadczeniem zdrady, zazdrości. W procesie terapeutycznym małżonkowie/ partnerzy uczą się budować bliskość między sobą, pokonują trudności związane ze sferą intymną oraz seksualną, pogłębiają swoją relację, rozwijają własny potencjał w związku. Psychoterapia jest również pomocna, gdy jeden lub oboje partnerów cierpi na choroby psychosomatyczne lub somatyczne, gdy para boryka się z problemem niepłodności.

Grupę wsparcia tworzą osoby borykające się z tym samym problemem.Jest to przestrzeń na dzielenie się swoimi doświadczeniami i odczuciami, wzajemną pomoc, dawanie i otrzymywanie wsparcia, wyrażenie własnego zdania bez lęku przed krytyczną oceną. Grupa pomaga nauczyć się technik radzenia sobie ze swoimi uczuciami. W grupie można po prostu być, słuchać i czerpać z doświadczeń innych. Każdego uczestnika obowiązuje zasada zachowania tajemnicy. Wszystko, co zostanie powiedziane w trakcie spotkań pozostaje w gronie osób biorących udział w spotkaniach.Spotkania grup wsparcia ubogacane są elementami pracy warsztatowej.

Spotkanie specjalisty ze sprawcą przemocy domowej w celu określenia problemu, doboru sposobu pomocy oraz pracy w celu osiągnięcia zmiany postaw oraz zachowań krzywdzących wobec członków rodziny. Pomoc oraz interwencja dla sprawców przemocy domowej skierowana jest do osób, które są świadome własnych zachowań agresywnych wobec członków rodziny i są gotowi do podjęcia pracy nad edukacją i korekcją takiego postępowania, aby osiągnąć zmianę.

Centrum Pomocy Rodzinie organizuje szkolenia skierowane zarówno do specjalistów jak i grup otwartych osób, które pragną się rozwijać, kształcić i doskonalić własne umiejętności. Programy naszych szkoleń opracowane zostały na podstawie wiedzy oraz doświadczenia grona ekspertów z danej dziedziny, którzy na stałe współpracują z naszą firmą. W naszej firmie znajdziecie Państwo bogatą i ciekawą ofertę warsztatów oraz szkoleń w atrakcyjnej i przystępnej cenie.