Mediacje rodzinne

Ogólne
informacje

Mediacje rodzinne skierowane są do członków rodziny. Mogą one przebiegać pomiędzy małżonkami, rodzicami a dziećmi, rodzeństwem, którzy napotykają na swojej wspólnej drodze spory i konflikty, z którymi nie potrafią sami się uporać.

W mediacji każda ze stron ma możliwość wyrażenia swoich potrzeb i oczekiwań. Jako procedura poufna, mediacja pomaga w zachowaniu prywatności sporu, pozwala na uniknięcie publicznego roztrząsania kwestii osobistych.

Mediacja rodzinna odbywa się w oparciu o następujące zasady:

Akceptowalność – każda ze stron mediacji akceptuje jej zasady oraz przebieg.

Bezstronność – mediator szanuje każdą ze stron konfliktu, dla niego zdanie każdego uczestnika mediacji jest równie ważne. Mediator nie zna żadnej ze stron konfliktu.

Dobrowolność – mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że każdy i na każdym etapie postępowania może z niej zrezygnować.

Neutralność – mediator nie ma żadnych dodatkowych korzyści z zawarcia lub braku ugody, nie ocenia stron i nie sugeruje rozwiązań.

Poufność – postępowanie mediacyjne jest objęte poufnością. Samo podjęcie mediacji, jej przebieg i efekty są zachowane w tajemnicy.

Image

W przyjaznej atmosferze
pozbędziesz się problemów