Oferta

Mediacje
rodzinne

Mediacje rodzinne skierowane są do członków rodzin. Mogą one przebiegać pomiędzy małżonkami, rodzicami a dziećmi, rodzeństwem, którzy napotykają na swojej wspólnej drodze spory i konflikty, z którymi nie potrafią sami się uporać.

Konsultacje i porady
psychologiczne

Poradnictwo zajmuje się przede wszystkim aktualnymi problemami klienta w jego funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym, czyli z tym, co dzieje się na styku jego świata wewnętrznego z otaczającą go rzeczywistością.

Psychoterapia małżeństw
i par

Psychoterapia małżeńska i partnerska jest formą psychoterapii, w której małżonkowie/ partnerzy uczestniczą razem, aby pracować nad odbudowaniem lub zbudowaniem od nowa dobrej, bezpiecznej, zdrowej i satysfakcjonującej relacji.

Mediacje rozwodowe
i sądowe

Mediacje rozwodowe skierowane są do małżonków, którzy zdecydowali się na rozstanie i potrzebują pomocy w uregulowaniu wspólnych kwestii, jakie je łączą.

Psychoterapia
indywidualna

Pomoc psychoterapeutyczna ma na celu wzrost i rozwój ludzkiej dojrzałości poprzez uczenie się na własnym doświadczeniu, wzmocnienie doświadczeń pozytywnych, odnalezienie nowych sposobów adaptacji w strukturze osobowości.

Grupy
wsparcia

Grupę wsparcia tworzą osoby borykające się z tym samym problemem.Jest to przestrzeń na dzielenie się swoimi doświadczeniami i odczuciami, wzajemną pomoc, dawanie i otrzymywanie wsparcia, wyrażenie własnego zdania bez lęku przed krytyczną oceną.

Pomoc oraz interwencja
dla sprawców przemocy domowej

Spotkanie specjalisty ze sprawcą przemocy domowej w celu określenia problemu, doboru sposobu pomocy oraz pracy w celu osiągnięcia zmiany postaw oraz zachowań krzywdzących wobec członków rodziny.

Warsztaty
i szkolenia

Centrum Pomocy Rodzinie organizuje szkolenia skierowane zarówno do specjalistów jak i grup otwartych osób, które pragną się rozwijać, kształcić i doskonalić własne umiejętności.

Mediacje
partnerskie

Mediacje partnerskie skierowane są do partnerów, konkubentów, którzy napotykają na swojej wspólnej drodze spory i konflikty, z którymi nie potrafią sami się uporać.

Konsultacje
rodzinne

Konsultacja rodzinna jest spotkaniem specjalisty np. terapeuty lub zespołu terapeutycznego ze wszystkimi, którzy w danym momencie są zaangażowani w rodzinny problem.

Jesteśmy po to aby pomóc

Jeśli przeżywasz kryzys, poszukujesz rozwiązania swoich trudności lub po prostu chcesz lepiej siebie poznać i rozwinąć swój potencjał, umów się na spotkanie.

Umów wizytę

Image

W przyjaznej atmosferze
pozbędziesz się problemów