Zespół

Oto nasza
wykwalifikowana
kadra

Masz pytania?

Skontaktuj się!

ANNA ZIOMEK

Jest psychologiem z wieloletnim stażem pracy. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w krakowskich ośrodkach i szpitalach. Obecnie jest w trakcie całościowego, czteroletniego podyplomowego kursu psychoterapii organizowanego przez Instytut Treningu i Edukacji Gestalt w Rzeszowie. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży, konsultacje psychologiczne oraz  grupy i warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty i grupy dla rodziców. Dużo czasu poświęca na doskonalenie swoich umiejętności psychologicznych i psychoterapeutycznych poprzez udział w  krajowych i zagranicznych warsztatach  oraz konferencjach. Swoją pracę poddaję superwizji. Oferuje profesjonalną pomoc. Jest tu po to, aby wesprzeć Cię w procesie dokonywania zmian.

AGNIESZKA TYLUTKA-GELIO

Mediatorka, psychoterapeutka.  Prowadzi mediacje rodzinne, partnerskie oraz rozwodowe, psychoterapię indywidualną, małżeńską, grupy wsparcia,  rozmowy i konsultacje rodzinne, warsztaty, szkolenia. Obecnie  w trakcie całościowego, czteroletniego podyplomowego kursu psychoterapii organizowanego przez Instytut Treningu i Edukacji Gestalt  w Rzeszowie Specjalizuje się w postępowaniu terapeutycznym w kryzysach małżeńskich i zaburzeniach relacji partnerskich, zajmuje się pomocą oraz interwencją psychologiczną dziecka i rodziny w sytuacji rozwodu, rozpadu rodziny oraz stracie. Pracuje w nurcie dialogu motywującego, jako formy pomocy psychologicznej w pracy terapeutycznej z klientem. Zajmuje się pomocą psychologiczną oraz interwencją kryzysową dla sprawców przemocy domowej. Posiada wiedzę oraz doświadczenie kilkuletniej pracy z rodziną w kryzysie. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

TOMASZ RZEPECKI

Prowadzi mediacje rodzinne, partnerskie oraz rozwodowe, rozmowy i konsultacje rodzinne, trener, specjalista ds. postępowania terapeutycznego w kryzysach małżeńskich i zaburzeniach relacji partnerskich, pracuje w nurcie dialogu motywującego, jako formy pomocy psychologicznej w pracy terapeutycznej z klientem. Posiada wiedzę oraz doświadczenie pracy z rodziną w kryzysie.

KATARZYNA BIAŁA-SOLARZ

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – specjalizacja psychologia kliniczna. Ukończyła 4-letnią specjalizację z Psychoterapii Systemowej Rodzin w Krakowie. Certyfikowany diagnosta zaburzeń FASD – specjalizacja ukończona w PARPA w Warszawie. Studia podyplomowe z zakresu „Neuropsychologia Kliniczna Dziecka” w Warszawie. Obecnie rozpoczęła kurs specjalizacyjny z Psychoterapii Psychodynamicznej dzieci i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży, Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie- praca z kobietami doświadczającymi przemocy i współuzależnionymi oraz z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym. Stale poszerza swoje umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach naukowych oraz superwizując swoją pracę pod kierunkiem certyfikowanych superwizorów. Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjalizuje się w pracy terapeutycznej dzieci i dorosłych po doświadczeniu traumy.

JOANNA WOŹNIAK

Magister psychologii,  psychoterapeuta psychodynamiczny, systemowy. Specjalność: psychoterapia indywidualna,  par/małżeństw, rodzin. Ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji, pracuje pod stałą superwizją.

EWELINA BIALIC

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par. Pracuję w nurcie integratywnym. Najważniejsze założenia w terapii to bycie tu i teraz, bezwarunkowa akceptacja, empatia i zgodność. W terapii najważniejsze jest podążanie za klientem jego potrzebami i celami, które klient chciałby osiągnąć.

GRZEGORZ WILUSZ

Socjoterapeuta, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych. Pracuje w nurcie terapii Gestalt. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Prowadzi mediacje, rozmowy i konsultacje rodzinne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach pomocy społecznej z osobami wykluczonymi społecznie. Socjoterapeuta prowadzący spotkania i warsztaty dla grup dziecięcych, młodzieżowych i osób dorosłych. W swojej pracy korzysta także z nowoczesnych metod oddziaływania takich jak drama czy racjonalna terapia zachowań.

Image

W przyjaznej atmosferze
pozbędziesz się problemów