Pomoc oraz interwencja dla sprawców przemocy domowej

Ogólne
informacje

Spotkanie specjalisty ze sprawcą przemocy domowej w celu określenia problemu, doboru sposobu pomocy oraz pracy w celu osiągnięcia zmiany postaw oraz zachowań krzywdzących wobec członków rodziny. Pomoc oraz interwencja dla sprawców przemocy domowej skierowana jest do osób, które są świadome własnych zachowań agresywnych wobec członków rodziny i są gotowi do podjęcia pracy nad edukacją i korekcją takiego postępowania, aby osiągnąć zmianę.

Image

W przyjaznej atmosferze
pozbędziesz się problemów