Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego „cprprzystan.pl”.

I. Informacje ogólne.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu cprprzystan.pl (utrzymywanego na serwerach hitme.pl) i reguluje kwestię ochrony przekazywanych przez Państwa danych osobowych oraz pozostałych informacji pozyskiwanych poprzez korzystanie z naszej strony, w szczególności przez pliki cookies. Niniejsza Polityka Prywatności określa m.in. zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa oraz nasze obowiązki jako Administratora danych.

II. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną.

1.Administratorem Państwa danych osobowych w postacie adresu e-mail, nr telefonu oraz danych dodatkowych podanych przez Państwa w treści wiadomości e-mail w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (DZ. U. 2018, poz.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest Centrum Pomocy Rodzinie PRZYSTAŃ Sp. z o.o., ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów.

2. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres email cprprzystan@gmail.com lub wskazane na stronie serwisu numery telefoniczne.

3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi administrator realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT oraz dostawcom narzędzi służących do analityki działania strony.

4. Mając na uwadze powyższe posiadają Państwo prawo do : uzyskania informacji czy Państwa dane są przez nas przetwarzane – a jeżeli tak również prawo do ich dostępu, prawo do sprostowania danych osobowych – w sytuacji gdy dane są nieprawidłowe, prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

5. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

6. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania lub rozwiązanie poruszonej przez Państwa sprawy lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

III. Polityka wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

Dla Państwa wygody serwis cprprzystan.pl używa plików cookies, aby dostosować serwis do potrzeb naszych użytkowników oraz w celach statystycznych.

1)      Czym są pliki cookies ?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2)      W jakim celu używamy cookies ?

Dane uzyskane za pomocą plików cookies wykorzystujemy przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i utrzymania sesji użytkownika cprprzystan.pl, a ponadto w celach statystycznych. Zgromadzone informacje pozwalają nam na stałe ulepszanie naszego serwisu, tak aby w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych klientów.

3)      Przez jaki okres są przechowywane pliki cookies ?

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4)      W jaki sposób zablokować cookies?

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą jednak dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Poniżej wskazujemy w jaki sposób można zmienić ustawienia poszczególnych przeglądarek w zakresie stosowanie plików cookies : 

 Urządzenia mobilne:

W przypadku korzystania z innych przeglądarek aniżeli w/w, zwracamy się z prośbą o sprawdzenie możliwości zmiany poszczególnych ustawień w dokumentacji dostarczanej przez producenta przeglądarki. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

IV. Ochrona danych stosowanych przez Administratora.

Miejsca logowania i przekazywania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu Państwa dane osobowe oraz dane logowania wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

V. Zmiana treści Polityki Prywatności.

W celu zapewnienia Państwu jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.