Mediacje rozwodowe

Ogólne
informacje

Sesja już od 100zł

Umów wizytę

Mediacje rozwodowe skierowane są do małżonków, którzy zdecydowali się na rozstanie i potrzebują pomocy w uregulowaniu wspólnych kwestii, jakie je łączą.W mediacji każda ze stron ma możliwość wyrażenia swoich obaw, potrzeb i oczekiwań oraz wspólnej pracy nad znalezieniem rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich.Uczestnicy mediacji mogą swobodnie poruszać się po wszelkich problematycznych kwestiach, poszukując dla nich rozwiązań w odpowiednim dla siebie tempie i czasie.Jako procedura poufna, mediacja pomaga w zachowaniu – na ile to możliwe – prywatności sporu, pozwala na uniknięcie publicznego roztrząsania kwestii osobistych, intymnych, etc. Mediacja jest bardziej przyjazna dla stron niż tradycyjna procedura sądowa, pozostając skuteczną i efektywną. Nie jest przy tym tak stresująca jak proces sądowy ze względu na mniej sformalizowaną atmosferę i możliwość nawiązania dialogu we własnej sprawie. Ustalenia zawarte podczas mediacji są respektowane w sądzie podczas rozwodu i wchodzą one w życie za zgodą stron.
Podczas mediacji rozwodowych strony mogą ustalić kwestie związane z: planem wychowawczo-opiekuńczym względem małoletnich dzieci, podziałem majątku, pamiątek, ponoszeniem wydatków finansowych itp.
Mediacja rozwodowa odbywa się w oparciu o następujące zasady:

Akceptowalność. Każda ze stron mediacji akceptuje jej zasady oraz przebieg.
Bezstronność. Mediator szanuje każdą ze Stron konfliktu, dla niego zdanie każdego uczestnika mediacji jest równie ważne. Mediator nie zna żadnej ze Stron konfliktu.
Dobrowolność. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że każdy i na każdym etapie postępowania może z niej zrezygnować, jeśli nie widzi szans na porozumienie.
Neutralność. Mediator nie ma żadnych dodatkowych korzyści z zawarcia lub braku ugody, nie ocenia stron i nie sugeruje rozwiązań.
Poufność. Postępowanie mediacyjne jest objęte poufnością. Samo podjęcie mediacji, jej przebieg i efekty są zachowane w tajemnicy.

Image

W przyjaznej atmosferze
pozbędziesz się problemów