Mediacje w sytuacji rozwodu

Ogólne
informacje

Mediacje rozwodowe skierowane są do małżonków, którzy zdecydowali się na rozstanie i potrzebują pomocy w uregulowaniu kwestii, które je łączą. W mediacji każda ze stron ma możliwość wyrażenia swoich potrzeb i oczekiwań. Jako procedura poufna, mediacja pomaga w zachowaniu prywatności sporu, pozwala na uniknięcie publicznego roztrząsania kwestii osobistych.

Mediacja jest bardziej przyjazna dla stron niż tradycyjna procedura sądowa. Nie jest przy tym tak stresująca jak proces sądowy ze względu na mniej sformalizowaną atmosferę i możliwość nawiązania dialogu we własnej sprawie. Ustalenia zawarte w procesie mediacji są respektowane w sądzie i wchodzą one w życie za zgodą stron.

Podczas mediacji rozwodowych strony mogą ustalić kwestie związane z planem wychowawczo-opiekuńczym względem małoletnich dzieci, podziałem majątku czy ponoszeniem wydatków finansowych.

Mediacja rozwodowa odbywa się w oparciu o następujące zasady:

Akceptowalność – każda ze stron mediacji akceptuje jej zasady oraz przebieg.

Bezstronność – mediator szanuje każdą ze stron konfliktu, dla niego zdanie każdego uczestnika mediacji jest równie ważne. Mediator nie zna żadnej ze stron konfliktu.

Dobrowolność – mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że każdy i na każdym etapie postępowania może z niej zrezygnować.

Neutralność – mediator nie ma żadnych dodatkowych korzyści z zawarcia lub braku ugody, nie ocenia stron i nie sugeruje rozwiązań.

Poufność – postępowanie mediacyjne jest objęte poufnością. Samo podjęcie mediacji, jej przebieg i efekty są zachowane w tajemnicy.

Image

W przyjaznej atmosferze
pozbędziesz się problemów