Zespół

ARTUR GAŁECKI – prowadzi mediacje rodzinne, partnerskie oraz rozwodowe, rozmowy i konsultacje rodzinne, trener, coach, specjalista ds. postępowania terapeutycznego w kryzysach małżeńskich i zaburzeniach relacji partnerskich, zajmuje się pomocą oraz interwencją psychologiczną dziecka i rodziny w sytuacji rozwodu, rozpadu rodziny oraz stracie. Prowadzi także konsultacje oraz interwencję z zakresu uzależnień związanych z Internetem, hazardem oraz seksem. Posiada wiedzę oraz doświadczenie kilkuletniej pracy z rodziną w kryzysie.

AGNIESZKA TYLUTKA-GELIO – prowadzi mediacje rodzinne, partnerskie oraz rozwodowe, rozmowy i konsultacje rodzinne, trener, coach, specjalista ds. postępowania terapeutycznego w kryzysach małżeńskich i zaburzeniach relacji partnerskich, zajmuje się pomocą oraz interwencją psychologiczną dziecka i rodziny w sytuacji rozwodu, rozpadu rodziny oraz stracie. Pracuje w nurcie dialogu motywującego, jako formy pomocy psychologicznej w pracy terapeutycznej z klientem. Zajmuje się pomocą psychologiczną oraz interwencją kryzysową dla sprawców przemocy domowej. Posiada wiedzę oraz doświadczenie kilkuletniej pracy z rodziną w kryzysie.

TOMASZ RZEPECKI – prowadzi mediacje rodzinne, partnerskie oraz rozwodowe, rozmowy i konsultacje rodzinne, trener, specjalista ds. postępowania terapeutycznego w kryzysach małżeńskich i zaburzeniach relacji partnerskich, pracuje w nurcie dialogu motywującego, jako formy pomocy psychologicznej w pracy terapeutycznej z klientem. Posiada wiedzę oraz doświadczenie pracy z rodziną w kryzysie.

KAROLINA ADAMEK – prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci, małżeństw i par, konsultacje i porady psychologiczne oraz grupy wsparcia, psycholog, psychoterapeuta. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym skupiającym się na trudnościach dokuczających „tu i teraz”. Plan terapii tworzy wspólnie z klientem, który jest aktywnym uczestnikiem i współautorem leczenia. Dużą wagę przykłada do poznania przez klienta zależności między przeżywanymi przez niego emocjami, myślami i zachowaniem oraz wprowadzenia w tych obszarach zmian na lepsze. Materiałem wyjściowym do pracy na sesjach są zawsze konkretne sytuacje z życia klienta. Zajmuje się pracą z dziećmi oraz rodziną w momentach kryzysu, rozwodu, straty, terapią zaburzeń nastroju, lękowych (lęk społeczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, lęk napadowy, lęk uogólniony), odżywiania, osobowości oraz pomocą w trudnych sytuacjach życiowych. Posiada wiedzę i doświadczenie kilkuletniej pracy z rodziną w kryzysie.

JOANNA WOŹNIAK – Magister psychologii,  psychoterapeuta psychodynamiczny, systemowy. Specjalność: psychoterapia indywidualna,  par/małżeństw, rodzin. Ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji, pracuje pod stałą superwizją.

EWELINA BIALIC – psychoterapeuta w trakcie szkolenia, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par. Pracuję w nurcie integratywnym. Najważniejsze założenia w terapii to bycie tu i teraz, bezwarunkowa akceptacja, empatia i zgodność. W terapii najważniejsze jest podążanie za klientem jego potrzebami i celami, które klient chciałby osiągnąć.